|the only way to do great work, is to love what you do   Steve Jobs

hans christiaens

Willen we niet allemaal een gezonde geest in een gezond lichaam?

Hebben wij niet allemaal verschillende doelen in ons leven? Zowel privé, beroepshalve als sportief?

Soms twijfelt men aan zijn job, met een gevoel van ontevredenheid?

Hoe zien anderen mij, wie ben ik eigenlijk?

Dit is het moment om te ontdekken wat jou inspireert en energie geeft, zowel op werkvlak als in jouw privésfeer. Loopbaan coaching is geen exacte wetenschap, maar een middel om gelukkig te zijn in die loopbaan die bij jouw leven past en waar jij je dagelijks optimaal kan voelen. Ik ben Hans, woon in Waregem en heb een berg levenservaring, 12 jaar als beroepssporter, 5 jaar sales en 20 jaar in de uitzendsector, met sales en coachend leadership. Toch ontdekte ik dat ik nog meer mensen wilde begeleiden en dit met als doel te helpen, te luisteren, te inspireren, om zelf tot inzichten te komen en te (her)ontdekken wat jij in jouw mars hebt. We gaan samen op zoek naar wat voor jou persoonlijk werkt, zodat jij met al die bouwstenen en handvaten een inzicht in jouw waarden en behoeften krijgt en ontdekt wie je echt bent en wat je wilt doen.

Het leven is om geleefd te worden, daarom is één inzicht soms voldoende om op vandaag de belangrijkste stap te zetten, namelijk de volgende...

Hans Christiaens

Hans Christiaens

Jutestraat 50
8790 Waregem
Terug naar team